'Ada Colau és salta sistemàticament els terminis de respondre les preguntes que fan regidors. Del termini d'un mes que preveu el Reglament es passa, amb molta freqüència a períodes que superen els sis mesos i en alguns casos fins i tot s'acosten als dos anys sense resposta...

LA BODEGUILLA D’ADA COLAU