El govern de Colau barreja les obligacions del consistori amb l'acció de parti...,remodelar els patis a canvi que s'afiliïn a Barcelona en Comú...