I si el cervell no funcionés per regions?

Estudis recents treballen amb la hipòtesi que la idea que les tasques que desenvolupem tenen una localització física en una zona delimitada podria ser un plantejament erroniEntendre el cervell humà es podria considerar el repte més important de la ciència moderna. 
Durant gran part dels últims 200 anys, el plantejament predominant ha consistit a vincular les funcions del cervell amb regions cerebrals diferents o fins i tot amb neurones concretes. Tanmateix, estudis recents apunten cada vegada més a la possibilitat que estiguem seguint un camí totalment equivocat per arribar a entendre la ment humana....
 ...Tal com va fer la física quàntica per descriure l’àtom, potser ha arribat el torn de reformular la neurociència. Hi ha vegades que per fer avançar el coneixement cal llençar les eines que han perdut utilitat i fer-ne servir de noves que no hi tinguin res a veure.