El cervell s’activa de manera més intensa quan els aprenentatges es fan a través de les emocions. ......A Catalunya són molts els docents que, de manera intuïtiva o conscientment buscada, estan aplicant aquesta premissa amb molt bons resultats

Les emocions  entren a l’aula   Les 10 claus basades  en els avenços neurocientífics  per aprendre millor

Les emocions entren a l’aula

Experts en neurociència aplicada a l’aula apunten que el cervell s’activa de manera més intensa quan els aprenentatges es fan a través de les emocions. A Catalunya són molts els docents que, de manera intuïtiva o conscientment buscada, estan aplicant aquesta premissa amb molt bons resultats