Traves del vol Barcelona – Tòquio arriben al Parlament Europeu.."El conveni afecta a la lliure competència i l'accés als mercats"...