Les empreses a Catalunya han de sumar-se a un procés de modernització que les situï al segle XX