Una petita operadora de Lleida permet gaudir de telèfon i internet als veïns de pobles petits que queden oblidats per les grans companyies