“La comunitat internacional reconeixerà la independència”

CLARA PONSATÍ
CONSELLERA D’ENSENYAMENT   

           
        


“Les amenaces són efectives només 
si són creïbles”

“El govern garantirà que tothom tingui un col·legi electoral a prop de casa”

“Per cada un que vol repòs, n’hi ha deu que s’hi volen posar”“La comunitat internacional reconeixerà la independència”