‘Tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació…’: la llei internacional com a base del referèndum

L'estat espanyol ha signat texts internacionals que l'obliguen a respectar el dret d'autodeterminació, invocat per la Generalitat com a font de legitimitat del referèndum
El dret d’autodeterminació dels pobles és un dret reconegut internacionalment. Amb el pas dels anys se n’ha anat definint l’aplicació i ha deixat de ser un dret limitat a les situacions colonials. Tots els estats membres de les Nacions Unides resten obligats a adoptar-lo des del moment que accepten les normes de les Nacions Unides com a normes superiors dins l’ordenament jurídic propi. La constitució espanyola, l’admet de manera explícita en l’article 10.2.

«Títol I. Dels drets i dels deures fonamentals. Article 10.