El model de finançament segueix castigant Catalunya.... la Generalitat rep 381 euros per cada català menys que la Junta d'Extremadura per cada extremeny,

Un informe d'Ángel de la Fuente constata que la Generalitat rep 381 euros per cada català menys que la Junta d'Extremadura per cada extremeny, tot i que aquests paguen molts menys impostos | L'estudi també apunta que Catalunya ha prestat 5.000 milions a l'Estat a interès zero en tres anys o que és el territori, junt al País Valencià, on el finançament millorarà menys el 2018..


http://www.naciodigital.cat/noticia/136274/recursos/ordinalitat/bestretes/model/financament/segueix/castigant/catalunya