“El poder absolut només recau sobre la ciutadania”

Estic convençut que cada català podrà votar al seu municipi”

 “Amb la voluntat clara de servei públic s’hi neix”