#21-D quina fórmula electoral preferiu?

ENQUESTES enquestes

#21-D quina fórmula electoral preferiu?
80%17%4%