Juncker insulta la idea d’Europa

Em sento hereu de la immensa contribució que ha fet Europa a la història del pensament, la ciència o l’art