De Barcelona al món: la gran lliçó d’Ildefons Cerdà,creador de l’Eixample de Barcelona, una malla urbana que és reconeguda i admirada a nivell internacional com un dels principals trets de la capital catalana. ...

....L’insigne urbanista ens va deixar, com a herència física i material, l’Eixample i les seves teories. Però, probablement més important que tot això, és un dels valors universals que ens ensenyà: el significat, i la dignitat, de ser ciutadà de Barcelona.

http://www.meseconomia.cat/barcelona-mon-gran-llico-dildefons-cerda/