El professor JOAN BECAT proposa mantenir el President de la República, el Sr. Puigdemont, a l’exili. .... El President a l'exili crea el Diari Oficial de la República de Catalunya (DORC) on s´hi publica qualsevol llei que aprovi el Parlament de Catalunya, siguin anul·lades o no, pel T,C, Aquestes lleis són considerades com a constitutives de la República. A això en diu "donar vida a la República"...