'Heu convertit l'ICAB en una mera gestoria, allunyada absolutament del dret i la justícia que la ciutadania, amb tota legitimitat, reclama'.