'Hi ha uns magistrats que consideren, que sembla que es creuen, que ells estan per damunt de la voluntat popular, i això no és tolerable en cap país democràtic'