‘Desitgem tota la sort als catalans’: crònica de la recepció del parlament finlandès a Puigdemont