Einstein-Maric, una equació sense resoldre La possible contribució de Mileva Maric a l’obra d’Albert Einstein continua sent una incògnita


Albert Einstein és la resposta a les teories científiques més brillants de tots els temps. Mileva Maric, però, és l’interrogant en l’autoria d’aquestes. La seua possible contribució als treballs del seu marit són encara una qüestió per resoldre dins l’àmbit científic.

Ningú dubta del gran geni que va ser Albert Einstein i molts el cataloguen fins i tot com el científic més brillant del segle xx. Com a Premi Nobel de Física el 1921, i autor de la teoria de la relativitat i de la teoria de l’efecte fotoelèctric –la qual li va valer el prestigiós guardó–, se situa al nivell de Charles Darwin o Isaac Newton dins del món de la ciència. Menys coneguda és Mileva Maric, la seua primera dona i destacada matemàtica. Tot i que la seua figura no gaudeix de renom, existeix un enorme debat al voltant del seu paper en els treballs d’Albert Einstein.......


https://metode.cat/noticies/einstein-maric-una-equacio-sense-resoldre.html