Els experts qüestionen la necessitat que avui s’hagi d’avançar el rellotge