Psalm 37, un psalm dedicat als polítics catalans, i a tots els qui han d'exercir una mica de poder. Ningú no pot prosperar si no confia en el Déu que fa justícia.