La Generalitat demana la supressió de llicències per extreure corall vermell a Catalunya.......el ministeri d'Agricultura va decidir permetre-la en altres zones de Catalunya